SCHOOL ADVIES COMMISSIE (SAC)

De schooldirecteur wordt bijgestaan door een schooladviescommissie (SAC).
De bevoegdheden van de SAC zijn, het gevraagd en ongevraagd advies geven, met name aan de directeur. De SAC kan uit afgevaardigden van de ouder-, team- en kerkgeleding bestaan.
 
Daniëlle Bussmann                                            bussmann01@gmail.com
Severine Leunissen                                            severine.leunissen@me.com
Erwin Marell                                                        erwin.marell@hetnet.nl
Paul Engelen                                                      PFJMEngelen@hotmail.com 
Sandra Daamen                                                 rs.daamen@gmail.co
Sabrina Dreessen                                               sjhdreessen@icloud.com
Esther Muris                                                        emuris@piw.nl 
cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster