SCHOOL ADVIES COMMISSIE (SAC)

De schooldirecteur wordt bijgestaan door een schooladviescommissie (SAC).
De bevoegdheden van de SAC zijn, het gevraagd en ongevraagd advies geven, met name aan de directeur. De SAC kan uit afgevaardigden van de ouder-, team- en kerkgeleding bestaan.
 
Daniëlle Bussmann                                           
Erwin Marell                                                       
Paul Engelen                                                     
Sandra Daamen                                                 
Esther Muris                                         
                                                   
cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster