Bestuur

INNOVO is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur van de stichting

wordt gevormd door het College van Bestuur. Schooloverstijgende zaken

worden uitgevoerd door het Stafbureau, dat gevestigd is in Heerlen.

College van Bestuur:

Dhr. Bert Nelissen, voorzitter

Mevr. Nicole van Wolven, lid

Postadres:

Postbus 2602

6401 DC Heerlen

Bezoekadres:

Ruys de Beerenbroucklaan 29a

6417 CC Heerlen

Tel: 045-5447144

Fax: 045-5447145

E-mail: mail@innovo.nl

Website: www.innovo.nl

cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster