Bestuur

INNOVO is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur van de stichting

wordt gevormd door het College van Bestuur. Schooloverstijgende zaken

worden uitgevoerd door het Servicebureau, dat gevestigd is in Heerlen.

College van Bestuur:

Mevr. Carola van der Weijden, voorzitter

Mevr. Nicole van Wolven, lid

Postadres:

Postbus 2602

6401 DC Heerlen

Bezoekadres:

Bekkerveld 30

6417 CM Heerlen

Tel: 045-5447144

E-mail: mail@innovo.nl

Website: www.innovo.nl

cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster