Medezeggenschapsraad Basisschool De Bolster.

De functie van voorzitter en secretaris worden bij toerbeurt ingevuld.
 
Naa                                                   Functie
 
Esther Pinckaers-Muris                  lid oudergeleding
Irene Jacobs                                     lid personeelsgeleding
Paul Engelen                                    lid oudergeleding
Céline Duijsings                               lid personeelsgeleding
Veronique Luja                                 lid oudergeleding
Alexandra Soto                                 lid personeelsgeleding
 
cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster