Medezeggenschapsraad Basisschool De Bolster.

De functie van voorzitter en secretaris worden bij toerbeurt ingevuld.
 
Naam                                       Mailadres                                                    Functie
 
Melanie van Haaren                melanievhaaren@hotmail.com        lid oudergeleding
Irene Jacobs                           irene.jacobs@innovo.nl                    lid personeelsgeleding
Debby Kicken                         debbykicken@hotmail.com               lid oudergeleding
Daniëlle Pelt                           danielle.pelt@innovo.nl                     lid personeelsgeleding
Veronique Luja                       vvandenakker@hotmail.com             lid oudergeleding
Alexandra Soto                       alexandra.soto@innovo.nl                lid personeelsgeleding
 
cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster