Oudervereniging Basisschool De Bolster.

De OV verleent hand- en spandiensten bij het organiseren van vele activiteiten op school. Denk hierbij aan o.a.: St. Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, Eindejaarsfeest. De Oudervereniging organiseert samen met school deze activiteiten en ondersteunt daarmee op een positieve wijze de samenwerking tussen ouders en school.
De OV zal ook hulpouders benaderen bij deze activiteiten omdat vele handen het werk licht maken. De OV is dus een enthousiaste club ouders die activiteiten aan de hand van een draaiboek organiseert en regelt en daarnaast zorgt voor voldoende ouders die hen in de daadwerkelijke uitvoering kan helpen. Samen sterk voor De Bolster !!
 
  • Jean Paul Harst (voorzitter).
  • Esther Haagmans (tijdelijke voorzitter).
  • Helen van den Brand (penningmeester).
  • Karin Suers.
  • Alexa Linssen.
  • Ank + Roland Gardeniers.
  • Elina Jansen-Hassert.
  • Pia Masius.
  • Frans Snel.
cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster