Visie en Missie

Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor een ander, zorg goed voor je omgeving.

De Bolster maakt een bewuste keuze voor twee hoofdthema's. Gezondheid: gezonde voeding, water drinken, schooltuin met groenten en fruit, lessen van onze voedingscoach, extra aandacht voor sporten & bewegen. Duurzaamheid: zorg voor onze aarde, zorg voor de natuur, de afvalberg, aandacht voor weer en klimaat met o.a. lessen van onze weerman van L1.

De Bolster kiest ook voor zelfverantwoordelijk leren. Vergroten van de zelfstandigheid én verantwoordelijkheid. Binnen de wereldoriënterende vakken willen we ook groep- en vakoverstijgend werken. Hiermee organiseren wij ons onderwijs anders. Naast onze groepsleerkrachten werken we ook met extra onderwijsondersteuners.
cloud

Ieder kind telt mee op De Bolster